കട്ടുപറിച്ച പൂവ്

മനുഷ്യനിലെ ആത്മീയത ഇനിയും എത്രയോ ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കുകയാണ് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ശ്രീമതി സ്റ്റെല്ല ബെന്നി. കട്ടുപറിച്ച പൂവ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരി, നന്മയുടെ രൂപത്തില്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന
'കള്ളപ്പൂച്ച'കളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് വായനക്കാരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Buy Now

Best Sellers

യേശുവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ Vol 1, 2 & 3

യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഇടങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിസ്മയകരമായൊരു തീര്‍ത്ഥാടനമാണീ പുസ്തകം

Buy Now

Books by Chev. Benny Punnathara

Christian Wall Decors

1 of 10

Marian Books

1 of 4

Saints

1 of 4
 • ഈശോ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപ്പെടും
  Click here 
 • ഫാത്തിമയിലെ കുട്ടികൾ എന്ത്‌കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരായത്?
  Click here 
 • ആത്മാവിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ
  Click here 
 • എന്റെ ഹൃദയം വിജയം നേടും
  Click here 
1 of 4