ഒരു ഭൂതോച്ചാടകന്റെ അനുഭവങ്ങൾ

പിശാചുബാധയും പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളും വെറും അന്ധവിശ്വാസമോ മാനസിക പ്രശ്‌നമോ അല്ലെന്നും പ്രത്യുത ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യംതന്നെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലകൃതിയാണിത്.

Buy Now

Best Sellers

യേശുവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ Vol 1, 2 & 3

യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്ത ഇടങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിസ്മയകരമായൊരു തീര്‍ത്ഥാടനമാണീ പുസ്തകം

Buy Now

Books by Chev. Benny Punnathara

Christian Wall Decors

1 of 10

Marian Books

1 of 4

Saints

1 of 4
 • ഈശോ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപ്പെടും
  Click here 
 • ഫാത്തിമയിലെ കുട്ടികൾ എന്ത്‌കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരായത്?
  Click here 
 • ആത്മാവിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ
  Click here 
 • എന്റെ ഹൃദയം വിജയം നേടും
  Click here 
1 of 4