Skip to product information
1 of 1

MANORAMA BOOKS

PROSTATE ROGANGAL PRATHIVIDHIKAL

PROSTATE ROGANGAL PRATHIVIDHIKAL

Regular price Rs. 90.00
Regular price Sale price Rs. 90.00
Sale Sold out
Tax included.

പുരുഷന്മാരിൽ പ്രായമാകുന്നതോടെ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് പോസ്റ്റ് 50 വയസ്സു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പലരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും എന്താണ് പോസ്ട്രേറ്റ് നിന്നും എന്തെല്ലാം പ്രതിവിധികളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ രോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയാശങ്കകൾ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

View full details