sophia books

Kuttikalum Oushadhasasyangalum

  • Sale
  • Regular price Rs. 75.00
  • 1 available
Tax included.


നന്മയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്ന കാലത്ത് ഔഷധഗന്ധം തൂകുന്ന നാട്ടറിവിന്റെ നറുമൊഴികളാണീ കൃതി. ചെടികളും പൂക്കളും നഷ്ടമാകുന്ന ബാല്യങ്ങൾക്ക് വീട്ടുതൊടിയിലെ ഔഷധപാരമ്പര്യത്തെ പകർന്നു നല്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ.