Skip to product information
1 of 1

MATHRUBHUMI BOOKS

KUDUMBA DOCTOR

KUDUMBA DOCTOR

Regular price Rs. 90.00
Regular price Sale price Rs. 90.00
Sale Sold out
Tax included.

മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളും ഫാർമസി കളും പെരുകുമ്പോഴും നാം പൂർവാധികം രോഗാതുര ആണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ ആരോഗ്യ അഭാവമാണ് അതിന് കാരണം

View full details