Skip to product information
1 of 1

VIMALA BOOKS

JEEVITHAM ORU ANYAPADESAM

JEEVITHAM ORU ANYAPADESAM

Regular price Rs. 60.00
Regular price Sale price Rs. 60.00
Sale Sold out
Tax included.

ഉപമപോലെ സരളവും ലളിതവുമാണ് ജീവിതം എ ന്നാ ൽ  നാമതിനെ സ ങ്കീ ർ ണ്ണ വും കലുഷവുമാക്കുന്നു . ഒരു ഗുരുസ്പർശം മതി അ ത് വീണ്ടും ല ളി ത സ ന്ദ ര മാ കാ ൻ . ഗുരുമൊഴികളാൽ സമ്പന്നമായ ഈകഥക്കുട്ട് നമ്മെ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കുന്നു .

View full details