VIMALA BOOKS

JEEVITHAM ANANDAKARAMAKU

JEEVITHAM ANANDAKARAMAKU

Regular price Rs. 100.00
Regular price Sale price Rs. 100.00
Sale Sold out
Tax included.

ഒരു ജീവിതമേ നമുക്കുള്ളൂ. അതു സന്തോഷപ്രദവും വിജയകരവുമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടോ? നമ്മുടെമാത്രമല്ല, നമ്മോടു ബന്ധപ്പെടുന്നവരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ സന്തോഷപ്രദവും വിജയകരവുമാക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ ദൗത്യം? ഈ ദൗത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. 

View full details