Skip to product information
1 of 1

MEDIA HOUSE

AAZHAM AAZHANGALILEKKU PURAPPADU

AAZHAM AAZHANGALILEKKU PURAPPADU

Regular price Rs. 100.00
Regular price Sale price Rs. 100.00
Sale Sold out
Tax included.

വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ കണ്ടും കേട്ടും പരിചയിച്ച രൂപത്തിൽനിന്നുമാറി കാവ്യാത്മകമായ ശീലുകളിൽ പുതുരൂപം പ്രാപിച്ചുവരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് 'ആഴം ആഴങ്ങളിലേക്ക്.' ആഴം ആഴങ്ങളെ തേടുന്ന വചനങ്ങളുടെ ആഴിപ്പരപ്പിലൂടെ മോശയോടും അഹറോനോടുമൊത്ത് ഒരു തോണി യാത്ര - അതാണു വഞ്ചിപ്പാട്ടു രീതിയിലുള്ള ഈ 'പുറപ്പാട്.' 

View full details